Bytový dom 5.Apríla 790

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie ( 55 bytov)