Bytový dom Partizánska 9

Výmena stúpajúcich rozvodov