Bytový dom Karpatská 46,48,50,52

Výmena ležatých a stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, CV plynu a kanalizácie ( 40 bytov)