Bytový dom K. Šmidkého 2,4,6,8,10, rekonštrukcia prípojky vody