Bytový dom Pod Kaštieľom 641, rekonštrukcia prípojky kanalizácie