Bytový dom Okružná 298, rekonštrukcia prípojky kanalizácie