Bytový dom Pod Kaštieľom 636, rekonštrukcia prípojky kanalizácie