KOMPLEXNÝ SERVIS PRI REKONŠTRUKCII ROZVODOV V BYTOVOM DOME

V rámci rekonštrukcie Vám ponúkame:

obhliadky predmetov rekonštrukcie
poradenstvo
vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky
poradenstvo pri výbere financovania, možnosť financovania na splátky bez navýšenia
účasť na schôdzi vlastníkov bytov a prezentácia postupu prác za pomoci projekcie
vypracovanie zmluvy o dielo
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov vody a kanalizácie
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rozvodov plynu a zaslanie na posúdenie Technickej inšpekcii Slovenskej Republiky
zaslanie žiadostí na Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Obvodný úrad životného prosredia pri rekonštrukcií kanalizácie z azbestocementových rúr
zaslanie žiadostí na SPP a.s. pre demontáž a montáž plynomerov
predloženie harmonogramu prác
realizácia
murárske práce
odstránenie odpadov vrátane odpadov obsahujúcich azbest
tlakové skúšky
východisková revízna správa plynového zariadenia
protokol o odovzdaní diela