Oprávnenia

  • Oprávnenie na odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení plynových
  • Oprávnenie na odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  • Oprávnenie na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest