Kontaktujte nás

M-GAS s.r.o.
Trencianska Turná 677
913 21

Martin Kováč

mobil: 0911 616 617
e-mail: info@m-gas.sk

IČO: 45 693 617
DIČ: 2023091994
IČ DPH: SK2023091994
ČÚ (ČSOB): 4011769040/7500

Firma je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka č.: 23402/R zo dňa 12.8.2010