REFERENCIE

 2010 
Osvienčímska 1718, Trenčín – stupačky (100 bytov) gen. dod.  
 
2011 
Kožušnícka 4, Trenčín – stupačky (6 bytov) gen. dod.
Osvienčímska 1718, Trenčín – oprava strešného plášťa, gen. dod. 
Soblahovská 61, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Československej armády 1457, Topoľčany – ležaté rozvody, subdodávateľ
  
2012 
Pred Poľom 12, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 1-7, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (56 bytov) gen. dod. 
Pred Poľom 11, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Beckovská 15-17, Trenčín – stupačky (36 bytov) gen. dod.  
 
2013 
Beckovská 5-11, Trenčín – stupačky (66 bytov) gen. dod.  
 
2014 
Soblahovská 41-47, Trenčín – stupačky (96 bytov) gen. dod. 
Hodžova 39, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (40 bytov) gen. dod 
Jiráskova 2-8, Trenčín - stupačky (40 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 9-15, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (56 bytov) gen. dod. 
Karpatská 56, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (10 bytov) gen. dod. 
Melčice-Lieskové 122 – stupačky (18 bytov) gen. dod. 
Melčice-Lieskové 123 – stupačky (9 bytov) gen. dod. 
Dlhé Hony 19, Trenčín – stupačky (4 byty) gen. dod. 
Soblahovská 25-31, Trenčín – stupačky (96 bytov) gen. dod. 
SNP 13-17, Nová Dubnica – stupačky + ležaté rozvody (108 bytov) gen. dod.  
 
2015 
Svätoplukova 3, Pezinok – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 49 - 55, Trenčín – stupačky (96 bytov) gen. dod. 
Beckovská 13, Trenčín - stupačky (18 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 17, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Partizánska 7, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (40 bytov) gen. dod. 
Preseľany 471 – stupačky + ležaté rozvody (10 bytov) subdodávateľ 
Saratovská 4, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen. dod. 
 Považská 1171, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
J. Kollára 1, Nové Mesto nad Váhom – stupačky (12 bytov) subdodávateľ 
Gen. Viesta 1661, Trenčín – stupačky (3 byty) gen. dod.
 
2016 
Gen. Viesta 1671, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (24 bytov) gen. dod. 
Šancova 52 , Bratislava - stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) subdodávateľ 
Západná 11, Trenčín - stupačky+ležaté rozvody (84 bytov) gen. dod. 
Svätoplukova 13 – 23, Senec – stupačky + ležaté rozvody (44 bytov) gen. dod. 
Dlhé Hony 1158, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (34 bytov) subdodávateľ 
Soblahovská 21, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Odbojárov 5, Nemšová – stupačky + ležaté rozvody (24 bytov) gen. dod. 
Melčice-Lieskové 122 – ležaté rozvody, gen. dod. 
Legionárska 45, 47, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (74 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 23, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 59, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 37-39, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen. dod. 
Kožušnícka 6, Trenčín – stupačky (6 bytov) gen. dod.
 
2017 
M. Rázusa 34, Trenčín - stupačky (4 byty) gen. dod. 
Karola Šmidkého 18, Trenčín - stupačky (48 bytov) gen. dod. 
Centrum I č. 36, Dubnica nad Váhom - stupačky+ležaté rozvody (36 bytov) gen. dod. 
Beckovská 5 – 17, Trenčín – ležaté rozvody, gen. dod. 
Švermova 1616, Trenčín – stupačky (10 bytov) gen. dod. 
Legionárska 39, 41, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (74 bytov) gen. dod. 
Beckovská 1189, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (24 bytov) gen. dod.  
Bezručova 1196, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (24 bytov) gen. dod. 
Šafárikova 7, Trenčín – stupačky (32 bytov) subdodávateľ 
SNP 9/21, 23, 25, Nová Dubnica – stupačky + ležaté rozvody (108 bytov) subdodávateľ 
Karola Šmidkého 2, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (13 bytov) gen. dod.
 
2018 
Karola Šmidkého 8, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (24 bytov) gen. dod. 
Moyzesova 407, Dubnica nad Váhom - stupačky (18 bytov) gen. dod. 
Bystrická 11,13, Pezinok - stupačky + ležaté rozvody (16 bytov) gen. dod. 
Sládkovičova 1172, Bánovce nad Bebravou -  rekonštrukcia prípojky kanalizácie, gen. dod. 
5. Apríla 790, Bánovce nad Bebravou - stupačky + ležaté rozvody (55 bytov) gen. dod. 
Partizánska 9, Trenčín – stupačky + úprvňa vody (40 bytov) gen. dod. 
Karpatská 46, 48, 50, 52, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody a rekonštrukcia prípojky vody(40 bytov) gen. dod. 
Študentská 1640, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (24 bytov) gen. dod. 
Soblahovská 1110, Trenčín – ležaté rozvody vody a rekonštrukcia prípojky vody, gen. dod. 
K Priehrade 788, Bánovce nad Bebravou - ležaté rozvody vody, plynu a kanalizácie, gen. dod. 
Pribinova 10, Považská Bystrica - stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen. dod. 
Hurbanova 37,39, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody plynu (96 bytov) subdodávateľ 
Karola Šmidkého 2,4,6,8,10, Trenčín - rekonštrukcia prípojky vody, gen. dod. 
Horný Šianec 15, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (46 bytov) gen. dod. 
Šafárikova 4, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen dod. 
M.R.Štefánika 149, Uhrovec - stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) gen. dod. 
 
2019 
Pádivého 1,3, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen dod. 
Štvrť SNP 60, Trenčianske Teplice  – stupačky + ležaté rozvody (12 bytov) gen dod. 
Palkovičova 586, Bánovce nad Bebravou  – stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) gen dod. 
Veľkomoravská 2164, Trenčín – stupačky (30 bytov) gen dod. 
Horný Šianec 13, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (46 bytov) gen. dod. 
9. Mája 593, Bánovce nad Bebravou - stupačky + ležaté rozvody (40 bytov) gen. dod. 
M.R.Štefánika 148, Uhrovec - stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) gen. dod. 
M.R.Štefánika 151, Uhrovec - stupačky + ležaté rozvody (18 bytov) gen. dod. 
Pod Kaštieľom 641, Dubnica nad Váhom - rekonštrukcia prípojky kanalizácie, gen. dod. 
Okružná 298, Dubnica nad Váhom - rekonštrukcia prípojky kanalizácie, gen. dod.  
Hurbanova 1600, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (12 bytov) gen dod. 
Šafárikova 9, Trenčín –  ležaté rozvody (32 bytov), gen dod. 
Duklianských Hrdinov 880/26, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen dod. 
Sibírska 16,18, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen dod. 
Pod Kaštieľom 636, Dubnica nad Váhom - rekonštrukcia prípojky kanalizácie, gen. dod. 
Okružná 298, Dubnica nad Váhom - stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) gen. dod. 
Hollého 148, Bánovce nad Bebravou  – stupačky (4 bytov) gen dod. 
Mateja Bela 10, 12, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen dod. 
Západná 16 Trenčín – stúpajúci rozvod TÚV (84 bytov) gen dod. 
 
2020 
SNP 143, Trenčianske Teplice – stupačky + ležaté rozvody (32bytov) gen.dod. 
Novomeského 2, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen.dod. 
Západná 3, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (84 bytov) gen.dod. 
Bratislavská 447, Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia prípojky plynu, subdodávateľ 
Druzstevná 20, Nemšová – stupačky (12bytov) subdodávateľ 
Centrum I č. 35, Dubnica nad Váhom - stupačky + ležaté rozvody (36 bytov) gen. dod. 
Hollého 148, Bánovce nad Bebravou  – stupačky (12 bytov) gen dod. 
SNP 364, Nová Dubnica – stupačky + ležaté rozvody (40bytov) gen.dod. 
Sládkovičova 1172, Bánovce nad Bebravou -  stupačky + ležaté rozvody (92 bytov) gen. dod. 
Hurbanova 1596, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody, prípojka kanalizácie (24 bytov) gen.dod. 
Veľkomoravská 2163, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (36 bytov) gen.dod. 
Saratovská 8, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (49 bytov) gen.dod. 
Halašu 7, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (42 bytov) gen.dod. 
Centrum I č. 34, Dubnica nad Váhom - stupačky + ležaté rozvody (36 bytov) gen. dod. 
Mateja Bela 2499, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen.dod. 
Winterova 10, Piešťany – stupačky + ležaté rozvody ( 30 bytov ) gen.dod. 
5.apríla 1021, Bánovce nad Bebravou - stupačky + ležaté rozvody ( 22 bytov ) gen.dod. 
17.novembra, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody ( 12 bytov ), subdodávateľ 
 
2021 
Bazovského 6, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov), gen.dod. 
SNP 210, Partizánske – stupačky + ležaté rozvody (24 bytov), gen.dod.
SNP 533, Nová Dubnica – stupačky + ležaté rozvody (40 bytov), gen.dod.
Dobrá 1274 – stupačky + ležaté rozvody + prípojka vody (4 byty) gen.dod.
SNP 142, Trenčianske Teplice – stupačky + ležaté rozvody (32bytov) gen.dod. 
Kyjevská 2509, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (84 bytov) gen.dod.
Pod Kaštielom 640 – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen.dod.
Štvrť SNP 142, Trenčianske Teplice - stupačky + ležaté rozvody (32 bytov) gen.dod.
Holllého 888/889 Trenčín – ležaté rozvody vody, gen.dod.
Novomeského 2675/5 Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (37 bytov) gen.dod.
M.R.Štefánika 161, Uhrovec – stupačky + ležaté rozvody (32 bytov  ) gen.dod. 
K priehrade 786, Bánovce nad Bebravou - stupačky + ležaté rozvody (138 bytov ) gen.dod.
Komenského 201, Partizánske - stupačky + ležaté rozvody (18 bytov ) gen.dod. 
Priemyselný park Dubnica nad Váhom - Rozšírenie vodovodu a plynovodu (450m) subdodávateľ 
Halašu 1, Trenčín – stupačky + ležaté rozvody (48 bytov) gen.dod.
M.R.Štefánika 54, Bánovce nad Bebravou – stupačky + ležaté rozvody (9 bytov) gen.dod.
 
2022 
Pádivého  689,690, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody ( 32 bytov  ) gen.dod. 
SNP 89/4, Uhrovec - stupačky + ležaté rozvody  (10 bytov ) gen.dod.
Švermova 1615/29,Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (36 bytov) gen.dod
Novomeského 2671/3, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (37 bytov) gen.dod.
Vansovej  2742/4, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (56 bytov) gen.dod.
Novomeského 2695/1, Trenčín - - stupačky + ležaté rozvody (30 bytov) gen.dod.
Jilemníckého 83/14,16, Revúca - stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) gen.dod.
Gen.Goliana 56/5,6, Revúca - stupačky + ležaté rozvody (20 bytov) gen.dod.
Pod Kaštieľom 24,25, Dubnica nad Váhom – ležatá kanalizácia a prípojka kanalizácie, gen.dod.
9.mája, Bánovce nad Bebravou - izolácia základov proti vode, gen.dod.
Kpt. Nálepku 1680, Trenčín - výmena stúpajúceho rozvodu kúrenia, subdodávateľ
Karpatská 2602/40,42,44,Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (30 bytov) gen.dod.
Švermová 1615,Trenčín – prípojka SV do bytového domu, gen.dod.
Mayerova 1435/36, Trenčianska Teplá – prípojka vody do bytového domu, gen.dod.
M.R.Štefánika 151, Uhrovec -  prípojka kanalizácie, gen. dod.
Partizánska 1281, Dubnica nad Váhom -  stupačky + ležaté rozvody (96 bytov) subdodávateľ
Sasinkova 540, Nové Mesto nad Váhom - ležatý rozvod plynu, Stawal s.r.o., subdodávateľ
Matice Slovenskej 1260, Bánovce nad Bebravou - stupačky + ležaté rozvody + prípojka kanalizácie  (46bytov) gen.dod.
Matice Slovenskej 1261, Bánovce nad Bebravou - stupačky + ležaté rozvody + prípojka kanalizácie  (46bytov) gen.dod.
Kukučínová 471, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody + vodovodná prípojka (20 bytov) – gen.dod.
 
2023
5.apríla 1022/25,27, Bánovce n/B - stupačky + ležaté rozvody + vodovodná prípojka (20 bytov) – gen.dod.
Štvrť SNP 132,Trenč.Teplice – výmena prípojok SV – gen.dod. 
Winterova 1752/10 Piešťany – stupačkové rozvody (30 bytov) –gen.dod.
Liptovská 2719/3 Trenčín - stupačkové rozvody (49 bytov) –gen.dod.
Husitská 1258/1,2,3 - stupačky + ležaté rozvody (48 bytov ) – gen.dod.
Veľkomoravská 2164, Trenčín – stupačky (3 byty) - gen dod.
D. Štubňu 315, Nové Mesto nad Váhom - stupačky (3 byty) gen dod.
K. Šmidkého 1, Trenčín - stupačky + ležaté rozvody (37 bytov ) – gen dod.
Hurbanova 345/9,10 Trenč.Teplice - stupačky + ležaté rozvody (16 bytov) -gen.dod.
M.Turkovej 1731, Trenčín - ležaté rozvody – gen.dod.
M.Bela 2449/27, Trenčín – stupačkové rozvody ( 8 bytov ) – gen.dod.
Pádivého 681/6, 682/8, Trenčín (32 bytov)- gen.dod.
Mateja Bela 2499/1,3 Trenčín – výmena kanalizačných prípojok  gen dod.
Štvrť SNP 140/45 Trenč.Teplice – výmena kanalizačných prípojok – gen.dod.
K.Šmidkeho 2627/11 Trenčín – stupačkové rozvody + ležatý rozvod (48 bytov) -gen.dod.
M.Turkovej 1731/46 Trenčín – výmena prípojky vody – gen.dod.
K.Šmidkeho 2607/3 Trenčín – stupačkové rozvody (24 bytov) -gen.dod.
 
2024
Kpt.Nálepku 1681, Trenčín – výmena ležatých rozvodov – gen.dod.
Lehockého 6, Bratislava – výmena ležatých rozvodov – gen.dod.
Žilinská 658, Trenčín – vodovodná prípojka – gen.dod.
Pádivého 10,Trenčín -  stupačkové rozvody + ležaté rozvody, dažď.zvody ( 32 bytov) – gen.dod.